Sådan stod der at læse i avisen
i begyndelsen af 1970'erne.

 
Spænderne, der er fra omkring år 1800, blev givet med den betingelse, at de ikke må foræres bort eller sælges. Historien bag dem fortæller, at en forfader til Lassen var kusk på Jægerspris Slot, og han modtog skospænderne af kongen som tak for god kørsel.

 

 

Bag på spænderne står der:  P K C D  
- altså ikke et årstal!

 

 
I 1993 har spænderne været "under behandling" af guldsmed Helle Vienberg i Kolding, som har haft dem til nærmere undersøgelse, blandt andet for at kunne fremstille en kopi.

Helle, der er "gammel" børnedanser i Lillerød-foreningen, gjorde et par interessante iagttagelser. Sølvspænderne, der er støbte, er reparerede og ændrede, hvilket tydeligt ses på bagsiden. Sammenligner vi fotografiet og Helles tegning af spændet, bemærkes en afgørende forskel . . .

Tegningen viser skospændet ført tilbage til dets oprindelse, idet splitten er vendt den rigtige vej. Oprindeligt har der også været låg henover, for der sidder rester fra et hængsel på oversiden.

Resultatet kan ses her nedenfor - et spænde lavet i 1998 som en kopi af det gamle - versionen uden låg.

 


 
Vibeke and Frits Lilbæk   
 
 
retur til: Dans-på-nettet