Dronningens tre folkedragter fra Grønland, Rømø og Færøerne.

The Queen's three national costumes from Greenland, Rømø and the Faeroe Islands.
 


tilbage til danse-start-siden | to the main dance-page

FotoCollage: Frits Lilbæk