Her er en stabel eBøger – tag hvad du kan bruge ... / eBooks for free ... enjoy!


Bredely 1938-1998
pdf-fil
Jubibog for en kolonihave i Brede. Udkom i 1998. Hanne Frøsig Dalgaard har skrevet. Den trykte bog har ISBN 87-987029-0-4. Størrelsen er 21*21 cm. 7,55 Mbytes – velegnet til iPad, skærm og udskrift.

Ikast kommunes degnehistorie fra 1653 til 1996
pdf-fil
Skolehistorie for Ikast, Bording og Engesvang sogne. Udkom i 1996. Einar Lilbæk har skrevet. Den trykte bog har ISBN 87-983130-1-0. Størrelsen er 21*27,5 cm. 8,48 Mbytes – velegnet til iPad, skærm og udskrift.

Compositional change of Meltwater infiltrating frozen Ground

pdf-fil
A Thesis Submitted to the College of Graduate Studies and Research in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Department of Geography and Planning (Centre for Hydrology), University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada.


Gro Lilbæks PhD afhandling er fra 2009. Størrelsen er 21,6*27,9 cm. 5,12 Mbytes – velegnet til iPad, skærm og udskrift.

Undværlige Ord
Dispensable Words
pdf-fil

Samlet op af Frits Lilbæk. Førsteudgaven blev udgivet 2. september 1996 til almindelig fornøjelse i anledning af samlerens 25 års ansættelsesjubilæum. Denne udgave er dateret januar 2004. ISBN 87-989297-0-4 (version 11.marts 2003). Dansk og engelsk. Størrelsen er 16,6*14,8 cm. 2,47 Mbytes – velegnet til iPad, skærm og udskrift.

Nordiske måleenheder i 17- og 1800-tallet
pdf-fil

Nordiske måleenheder i 17- og 1800-tallet er ikke nemme at hitte rede i. Der er brug for lidt støttemateriale - ellers kan vi ikke begribe dagligdagens vilkår for blot 150 år siden ...
Frits Lilbæk har skrevet. 96 sider - tabeller, tekst og illustrationer. ISBN 87-989297-5-5. Udkom september 2005. Størrelsen er 18*13,5 cm. 1,95 Mbytes – velegnet til iPad, skærm og udskrift.

FC Lund: Danske Nationaldragter
pdf-fil
Historiemaleren F C Lund's 31 litografier, som udkom første gang i 1864. Digitalt genoptryk efter 2. oplag i 1890 med 27 sider tekst af Vilhelm Bergsøe. 2018 udgave ved Frits Lilbæk. ISBN 978-87-994893-4-3. 64 sider A6-størrelse. 14,8 Mbytes – velegnet til iPad, skærm og iPhone samt eventuelt en mini-bog udskrift.

FC Lund: Danske Nationaldragter
FC Lund: Danish National Costumes
pdf-fil
Historiemaleren F C Lund's 31 litografier, som udkom første gang i 1864. Digitalt genoptryk efter 3. oplag i 1915 ved Frits Lilbæk. 2003 udgave. ISBN 87-989297-1-2. 41 sider A4-størrelse. 4,62 Mbytes – velegnet til iPad, skærm og udskrift.


Historical painter F C Lund's 31 color lithographic sheets, first issued in 1864. Digital reprint of 3. issue 1915 made by Frits Lilbæk in 2003. Edition texted in English. 41 pages A4-size. 4.62 Mbytes. For iPad, computer screen and print. The ultimate bestseller!

LoOF jubilæumsskrift 1993
pdf-fil

Lillerød og Omegns Folkedanserforening fejrede sit 50-års jubilæum i 1993. Festskriftet er redigeret af Vibeke Lilbæk. Papirudgaven har ISBN 87-984783-0-3. 60 sider i størrelsen 19,5*22,7 cm. 9,8 Mbytes – velegnet til iPad, skærm og udskrift.

LoOF jubilæumsskrift 2003
pdf-fil

Lillerød og Omegns Folkedanserforening fejrede sit 60-års jubilæum i 2003. Festskriftet er redigeret af Vibeke Lilbæk. Papirudgaven har ISBN 87-989297-2-0. 62 sider i størrelsen 19,5*22,7 cm. 6,41 Mbytes – velegnet til iPad, skærm og udskrift.

TENENs frynser
pdf-fil

Her bringes 50+ frynse-historier fra tidskriftet TENEN udkommet i perioden fra efterår 1997 til vinter 2009. Teksten er stor set uændret i forhold til tidskriftet, som udgives af Dansk Tekstilhistorisk Forening. "TENENs frynser" er redigeret af Frits Lilbæk. Den har ISBN 87-989297-6-3. 60 sider i størrelsen 14,6*18,5 cm. 5,3 Mbytes – velegnet til iPad, skærm og udskrift.

Ordliste til Danmarks Folkelige Broderiers udgivelser
pdf-fil

Ordlisten er et søgbart genoptryk fra 2011 af den oprindelige, som udkom i 1987. Denne udgave har ISBN 87-989297-7-1. 18 sider i størrelsen 14,9*21 cm. 5,23 Mbytes – velegnet til iPad, skærm og udskrift.

Foreningen Danmarks Folkelige Broderier fungerede i perioden 1954 til 1999. TENEN - Dansk Tekstilhistorisk Forening har overtaget rettighederne til lysbilledserier og mønsterark.

Statistisk Årbog for Hovedstadsregionen:

2000 årbog

2001 årbog

2002 årbog

2003 årbog

2004 årbog
pdf-fil

Statistisk Årbog for Hovedstadsregionen blev udgivet i perioden 1978 til 2004. Først af Hovedstadsrådet – dernæst af Hovedstadsregionens Statistikkontor og sidst af Hovedstadens Udviklingsråd. Årbøgerne blev produceret i et samarbejde med Københavns Kommunes Statistiske Kontor.

Her er mulighed for at få pdf-udgaven af de fem årbøger 2000 til 2004. ISSN 1601-6319. Omkring 200 sider i størrelsen 17,5*25,2 cm. 3 til 6 MBytes velegnet til iPad, skærm og udskrift.

Befolkningsprognose 2000 for kommuner og amter i Hovedstadsregionen
pdf-fil
Befolkningsprognose 2000 er i lighed med tidligere år udarbejdet med demografiske forudsætninger i nøje overensstemmelse med Danmarks Statistiks forudsætninger i landsprognosen og de regionale fremskrivninger. Fordelingen af befolkningen tager hensyn til den planlagte boligudbygnings fordeling i regionen.

Prognoserapporten har ISBN 87-90269-46-2. 110 sider i A4-størrelse og fylder 2,06 Mbytes. Velegnet til iPad, skærm og udskrift.

Arealundersøgelse 2000 i Hovedstadsregionen - Teknisk redegørelse
pdf-fil
Arealundersøgelser i Hovedstadsregionen stod på som en del af regionplanlægningen gennem mere end tredive år. Arealundersøgelse 2000 blev den mest omfattende og den bygger på en registrering af  kommuneplanernes rammebestemmelser samt på et udtræk af ejendomsregisterdata for alle kommunerne i regionen. Hertil kommer arbejdspladser ifølge Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrksstatistik.

Den tekniske redegørelse har ISBN 87-90269-60-8. 232 sider i A4-størrelse og fylder 1,06 Mbytes. Velegnet til iPad, skærm og udskrift.

Arealundersøgelse 2000 i Hovedstadsregionen

Kortbog 1:100000

Kommunekort 1:100000
pdf-fil

Kortet viser den kommuneplanlagte arealanvendelse. De enkelte områder i kommuneplanerne er registreret og digitaliseret som led i et geografisk informationssystem vedrørende arealanvendelse i Hovedstadsregionen.

Kortbogen har ISBN 87-90269-69-1. 18 sider i A4-størrelse og fylder 3,4 Mbytes. Velegnet til iPad, skærm og udskrift.

... udvalgte noter til at ta' ...
pdf-fil

... fortsættelse med forskellige noter og anden sjov ...
<- tilbage  | Til: Lilbæk Album