Arven efter Danmarks Folkelige broderier

Foreningen Danmarks folkelige Broderier blev stiftet i 1954 med hovedformålet at registrere privat ejede gamle danske folkelige broderier og andre tekstiler og brugsgenstande i tilknytning hertil.

I løbet af de følgende 22 år blev der afholdt de 90 lokalindsamlinger og 101 udstillinger, hvoraf de 13 var store områdeudstillinger, der dækkede et til flere amter eller en landsdel.

Der blev udgivet 128 mønsterark, 13 lysbilledserier, Ordliste, Litteraturliste til Textiler og deres historie. Flere af arbejdsudvalgets medlemmer skrev artikler til årbøger ud fra det dokumenterede materiale.

Foreningen Danmarks folkelige Broderier havde i 1989 opfyldt sit formål og blev stillet i bero – bortset fra salg af forlagsartikler, som fortsatte indtil foreningen blev nedlagt i 1999. Nationalmuseet opbevarer og sikrer Danmarks Folkelige Broderiers arkiv med registreringer og fotografier. De oprindelig håndskrevne registreringsark er overført til Nationalmuseets generelle registreringssystem. Tekstilforum i Herning opbevarer kopisættet af Danmarks Folkelige Broderiers arkiv.

TENEN - Dansk Tekstilhistorisk Forening, har overtaget rettigheder og salg af mønsterark samt lysbilledserier. TENEN disponerer over rettighederne til Niels Elswings optagelser af broderier.

TENEN præsenterer hermed:


Kirsten Rykind-Eriksen:

Danmarks Folkelige Broderier 1954-1999

En beretning om foreningen Danmarks Folkelige Broderiers virke. Særtryk af artikel i tidsskriftet TENEN, 21. årgang nr. 3. 20 sider med illustrationer i farver og sort/hvid. Det tilhørende bilag er inkluderet.

Udgivet af TENEN – Dansk Tekstilhistorisk Forening i 2011. ISBN 87-989297-9-8.

Formatet er A5. Passer til iPad læseplade ligesom artiklen fint kan læses på en computerskærm. Velegnet til udskrift.

Pdf til download pdf-ikonbillede – gratis, værsågod - størrelsen er 5,4 Mbytes.

artikel-særtryk

Hanne Frøsig Dalgaard:

Det var et liv! – spændende mennesker i  Danmarks Folkelige Broderier

Erindringer fra mange års deltagelse i foreningen Danmarks Folkelige Broderiers virke. Særtryk af artikel i tidsskriftet TENEN, 22. årgang nr. 2. 12 sider med illustrationer i farver.

Særtrykket er udgivet af TENEN – Dansk Tekstilhistorisk Forening i februar 2012. ISBN 978-87-994893-0-5.

Formatet er A5. Passer til iPad læseplade ligesom artiklen fint kan læses på en computerskærm. Velegnet til udskrift.

Pdf til download pdf-ikonbillede – gratis, værsågod - størrelsen er 3,9 Mbytes.

artikel-særtryk

Hanne Frøsig Dalgaard:

Før TENEN - hvad var der gået forud?

Den 31. marts 1990 var vi 21 samlet på Hotel Nyborg Strand til stiftende generalforsamling for det, der skulle blive til TENEN - Dansk Tekstilhistorisk Forening. Det blev en begivenhedsrig dag. -- HFD

Særtryk af artikel i tidsskriftet TENEN, 25. årgang nr. 4. 6 sider med illustrationer i farver. Denne version er udgivet af TENEN – Dansk Tekstilhistorisk Forening i juli 2015.

Formatet er A5. Passer til iPad læseplade ligesom artiklen fint kan læses på en computerskærm. Velegnet til udskrift.

Pdf til download pdf-ikonbillede – gratis, værsågod - størrelsen er 1 Mbytes.

artikel-særtryk

Danmarks Folkelige Broderiers
mønsterark-tjeneste videreføres

TENEN – Dansk Tekstilhistorisk Forening, viderefører salget af DFBs mønsterark.

Samtlige 128 ark kan leveres  – de fleste i form af originale tryk og resten som nyoptryk i rigtig god kvalitet.

Mønsterarkene reduceret til ikon-størrelse er samlet i en  pdf-fil med  135 sider. Filen er egnet til at blive gennembladret på en iPad læseplade; men er også velegnet til gennemsyn på en computerskærm. Ikke beregnet til hverken at læse eller skrive ud. Download pdf-ikonbillede oversigten – den koster ikke noget, værsågod - størrelsen er 9,4 Mbytes.

Salgsprisen for et komplet sæt mønsterark er 400 kr. Enkeltark koster typisk en 10-er. Se nærmere i mønsterfortegnelsen, der er udstyret med en komplet prisliste.

Fortegnelsen er en pdf-fil i A4 format. Passer til iPad læseplade; men er også velegnet til at blive læst på en computerskærm. Velegnet til udskrift. Download pdf-ikonbillede fortegnelse med priser – størrelsen er 0,13 Mbytes.

Bestilling af mønsterark: Se nederst på siden.

mønsterark

CDrom:

Folkelige broderier fra Sydslesvig37 lysbilleder fra Sydslesvig.
Web præsentation, eBog med tekst, billedpræsentation og billedoriginaler. Til Macintosh, Unix og Windows m.fl.

Genudgivet af TENEN – Dansk Tekstilhistorisk Forening 2004. ISBN 87-989297-3-9. Pris 80 kr. plus forsendelse.

Bestilling, se nederst på siden. Der henvises også til Copyright-bestemmelserne for TENENs CD-rom udgivelser.

Serien blev udgivet af foreningen “Danmarks folkelige Broderier” i 1976, men har længe været udsolgt. Nu er billederne blevet skannet ind på en CD-rom, så de er blevet tilgængelige på alle nyere computere, hvad enten de er af typen Linux, Macintosh, Unix eller Windows, og der skal ikke installeres specielle programmer.

Billedserien er én af de i alt 13 lysbilledserier, som blev udgivet fra 1961 til 1988. Tilsammen repræsenterer de et unikt billedværk om den egnsprægede tekstilkunst, der blev udfoldet blandt landboere, før industrialiseringen satte ind i 1870erne og gjorde selvforsyningen overflødig.

cdrom-indhold

    CD-rom´ens syv vigtigste filer og mapper:

 • En web-præsentation med billeder og tekst – beregnet til at blive vist i en almindelig Internet-browser.
 • En elektronisk bog med billeder og tekst i udskrivningskvalitet.
 • En elektronisk bog med den tyske variant af teksten i udskrivningskvalitet.
 • En elektronisk lysbilledserie med billederne alene.
 • En “readme” mappe med supplerende forklaringer og tips.
 • En mappe med billedoriginalerne – fx. til brug i egne præsentationer og opgaver.
 • Bonus-mappen indeholder lidt ekstra.

CDrom:

Folkelige broderier fra 6 danske øer
 

60 lysbilleder fra øerne Læsø, Anholt og Sejerø samt Fanø, Mandø og Rømø.

Indeholder en Web præsentation, eBog med tekst, billedpræsentation og billedoriginaler. Til Macintosh, Unix og Windows m.fl.

Genudgivet af TENEN – Dansk Tekstilhistorisk Forening 2002. ISBN 87-989296-1-5. Pris 125 kr. plus forsendelse.

Bestilling, se nederst på siden. Der henvises også til Copyright-bestemmelserne for TENENs CD-rom udgivelser.

Serien blev udgivet af foreningen “Danmarks folkelige Broderier” i 1988, men har længe været udsolgt. Nu er alle disse billeder blevet skannet ind på en CD-rom, så de er blevet tilgængelige på alle nyere computere, hvad enten de er af typen Linux, Macintosh, Unix eller Windows, og der skal ikke installeres specielle programmer.

Det er én af de i alt 13 lysbilledserier, som blev udgivet fra 1961 til 1988. Tilsammen repræsenterer de et unikt billedværk om den egnsprægede tekstilkunst, der blev udfoldet blandt landboere, før industrialiseringen satte ind i 1870erne og gjorde selvforsyningen overflødig.

cdrom-indhold

    CD-rom´ens seks vigtigste filer og mapper:

 • En web-præsentation med billeder og tekst – beregnet til at blive vist i en almindelig Internet-browser.
 • En elektronisk bog med billeder og tekst i udskrivningskvalitet.
 • En elektronisk lysbilledserie med billederne alene.
 • En “readme” mappe med supplerende forklaringer og tips.
 • En mappe med billedoriginalerne – fx. til brug i egne præsentationer og opgaver.
 • Bonus-mappen indeholder en overraskelse.

Ordliste til
Danmarks Folkelige Broderiers udgivelser

Ordlisten er tænkt som en hjælp til brugen af Danmarks Folkelige Broderiers mønsterark og teksthæfter.

Ved læsning af lysbilledseriernes tekst henholdsvis mønsterarkene støder man måske på usædvanlige ord, som er anvendt til forklaring. Det kan for eksempel være navne på værktøj, tekniske udtryk eller betegnelse for et klædningsstykke - ord, som er gået ud af daglig brug.

Genudgivet af TENEN – Dansk Tekstilhistorisk Forening i 2011. ISBN 87-989297-7-1.

Pdf-filen er i A5 format, hvilket passer fint til iPad læseplade ligesom den er velegnet til at blive vist på en computerskærm. Der kan søges i teksten. Egnet til udskrift.

Download pdf-ikonbillede – den koster ikke noget, værsågod - størrelsen er 5,7 Mbytes.

Ordliste

Klara Sørensen:

Det bedste fra håndarbejdshylden

Kommenteret litteraturliste, hvor nyeste bog er fra 1963.

Der kunne sikkert nævnes mange flere gode bøger fra en håndarbejdshylde, og den kunne udvides med emner, som ligger udenfor mit felt. Jeg prøver at give en litteraturliste med de bedste af de bøger, jeg sammen med kolleger har stiftet bekendtskab med. -- Klara Sørensen, Engelsholm

Pdf-filen er i A5 format, hvilket passer fint til iPad læseplade ligesom den er velegnet til at blive vist på en computerskærm. Der kan søges i teksten. Egnet til udskrift.

Download pdf-ikonbillede – den koster ikke noget, værsågod - størrelsen er 4,5 Mbytes.

Litteraturliste

Elswing & Grønlund:

Danske Bondebroderier

Seks lysbilleder i karton-omslag med forklaring på dansk, engelsk og tysk. Den lille serie dias blev fremstillet som noget af det allerførste. Fungerede som en appetitvækker og var til salg på udstillingen i Roskilde i 1960.

Genudgivet af TENEN – Dansk Tekstilhistorisk Forening i 2011.

Pdf-fil, som er i A5-landskabsformat. Passer fint til både iPad læseplade og til at blive vist på en computerskærm. Ikke beregnet til udskrift.

Download pdf-ikonbillede gratis, værsågod - størrelsen er 2,7 Mbytes.

Danske Bondebroderier

Udstillingsfolder:

Gamle nord- og vestjyske tekstiler

Tekstfolder udgivet i forbindelse med  udstillingen den 3. til 14. november 1973 i Nordjyllands Kunstmuseum. Teksten er skrevet af Hanne Frøsig Dalgaard og Kirsten Tange Jørgensen.

Genudgivet af TENEN – Dansk Tekstilhistorisk Forening i 2013.

Pdf-fil, som passer fint til både iPad læseplade og til at blive vist på en computerskærm. Ikke beregnet til udskrift.

Download pdf-ikonbillede gratis, værsågod - størrelsen er 2,5 Mbytes.

Gamle nord- og vestjyske tekstiler

Vignet katalog

Tyve detaljer i mønsterarkene er trukket ud og udgør en fin lille vignetsamling.

Udgivet af TENEN – Dansk Tekstilhistorisk Forening i 2011.

Pdf-filen er i A5-landskabsformat, der passer fint til iPad læseplade og er velegnet til at blive vist på en computerskærm. Ikke beregnet til udskrift.

Download pdf-ikonbillede – og nyd! - værsågod, den koster ikke noget – størrelsen er 4,5 Mbytes.

Vignetterne kan frit bruges til ikke-kommercielle formål. Til andre anvendelser skal de honoreres på lige fod med tilsvarende grafiske elementer.

Rekvirer de originale tif-filer hos webmaster.

Vignetter

Bestil DFB-mønsterark og CDrom'er her:   adresse


til forsiden