TENENs persondata politik

Om medlemslisten:
Heri opbevares for hvert medlem af foreningen sende-adresse og betalings-oplysninger. Der er ingen følsomme oplysninger. Mail adresse er ikke obligatorisk. Der opbevares ikke oplysninger om ikke-medlemmer. Medlemsoplysninger slettes ved udmeldelse. Bestyrelse og bladredaktion bruger medlemslisten. Den udleveres ikke udenfor denne kreds. Foreningen viderebringer ikke medlemsoplysninger til tredie-part.

Om artikler i tidsskriftet:
Artikler er signeret med forfatter og fotograf-navne af hensyn til ophavsret. Er der ikke nævnt nogen er det redaktionen, som er ophavet.

Om tidsskriftets artikel-register:
Hen over tiden er der opsamlet artikeloplysninger på tværs af de enkelte bladnumre. Det drejer sig om overskrift og forfatternavn. Medlemmerne har adgang til disse indeks via foreningens internet hjemmeside. De er statiske og der rettes kun egentlige skrivefejl.

Om hjemmesiden:
Her nævnes artikelforfattere, men der er ingen systematiske registreringer. Internettets søgemaskiner har adgang og der forekommer daglig indexering. Søgemaskinernes registreringer er udenfor foreningens kompetanceområde.

Om TENENs Facebook-gruppe:
Opslag kan laves af alle facebook-gruppens medlemmer. Medlemsskab af foreningen TENEN er ikke påkrævet. Falske profiler hhv. opslag tillades ikke. Opslags-ejeren skal stå ved det skrevne. Opslags-ejeren kan redigere og slette. Gruppe-administrator kan slette. Uaktuelle opslag bliver slettet ved lejlighed.

Om arrangement deltager-lister:
I forbindelse med foreningens arrangementer er der ofte tilmelding. Efter et arrangementet bevares deltager-liste ikke i foreningens regi.

Om backup:
Medlemslister, tidsskriftsnumre og hjemmeside backes regelmæssigt op. Backupperne er beregnet som sikring i tilfælde af ulykker, fejlbehandling eller misforståelser. De enkelte backup-versioner er statiske og redigeres ej. Backupper kan slettes når de ikke længere udgør nogen sikring fordi der eksisterer senere versioner. Papirudskrift regnes ikke som backup.

Om henvendelse/klage:
Henvendelse vedrørende person-oplysninger i foreningen TENEN rettes til formanden.
Klage kan ske som “normalt” - pt. til Datatilsynet.

TENENs persondata politik 2018 er aftalt i foreningen TENENs bestyrelse valdemarsdag 2018

 
 

Noter om persondataloven/GDPR 2018    <-- pdf til download

 

<- tilbage