Lidt info om regler, love, forskrifter og den slags af betydning for produktionen af tidsskriftet TENEN i perioden 7. årg. nr. 3 til-og-med 31. årg. nr. 3:

Foreningen "TENEN – Dansk Tekstilhistorisk Forening" er hjemmehørende i Danmark og udfører frivilligt oplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven.

Tidsskriftet TENEN er et dansk indenlandsk periodisk skrift, som udgives af TENEN - Dansk Tekstilhistorisk Forening under Medieansvarslovens bestemmelser. Foreningens formand er tidsskriftets ansvarshavende. Bladet er tildelt ISSN: 0906-9526.

Tidsskriftet TENEN planlægges at udkomme fire gange om året – sidst i månederne august, november, februar og maj. Deadline for redaktionelt stof er syv uger før eller efter aftale med redaktionen. Artikler og indlæg sendes til redaktionen i god tid.

Der er det krav til artikelmateriale, at tekst og billeder skal kunne offentliggøres i henhold til TENENs normale ophavsret-bestemmelser. Det forventes, at bidragsyder drager omsorg for at eventuel tredieparts ophavsret ikke krænkes. Ophavretlovens §22 om god citatskik følges - Kulturministeriet vejleder her: God citatskik og plagiat i tekster.

Sammen tilstræber vi at overholde Pressenævnets vejledende regler for god presseskik. Vi gør en indsats for at få has på desinformation, disinformation, misinformation og fake news samt egentlige/faktuelle fejl. Tidsskriftet TENEN skal være til at stole på ...

Tidsskriftet TENEN er naturligvis underkastet den danske Grundlovs §77 om ytringsfrihed. Bestemmelsen er kort og fyndig; men alligevel ubegribelig for de fleste, fordi ordenes betydning har forandret sig siden 1849, hvor Grundloven blev skrevet. Sørg for at læse de tilhørende kommentarer og forklaringer på det danske Folketings web-side og bliv måske lidt klogere. Jævnfør de kommentarer kan tidsskriftet TENEN fx ikke bringe anonyme indlæg.

I det omfang tidsskriftet TENEN inddrages i andres markedsføring – henholdsvis foreningen TENEN markedsfører sig selv – kan dele af Markedsføringslovens bestemmelser være gældende selv om foreningen ikke er erhvervsdrivende. Se også Forbrugerombudsmandens spamvejledning 2018.

Foreningen TENENs regnskabsførelse er ikke underlagt Bogføringsloven, fordi foreningen ikke er erhvervsdrivende og heller ikke modtager offentlige tilskud, der forudsætter overholdelse af den lov. Bogføringsloven indeholder imidlertid bestemmelser og regler, som det i alle tilfælde vil være fornuftigt at overholde.

I modsætning til kommercielle tidsskriftsproduktioner kan TENENs bladproduktion ikke være omfattet af tavshedspligt med mindre der indgås speciel aftale med hver enkelt.

Foreningen TENENs persondata politik omfatter også tidsskriftet TENEN. Tjek gerne Datatilsynets forklaringer vedrørende persondata.

Tidsskriftet TENEN er et respektabelt medie. Banden og spytning på gulvet er ikke tilladt. Fanden skrives med småt; men vil blive slettet med mindre det er væsentligt for forståelsen og kilden kan oplyses, så den kan sættes ind som note.

Navnene på forening henholdsvis tidsskrift skrives som vist i foreningens vedtægter TENEN med store bogstaver (versaler). I ejefald (genitiv) suppleres med et lille s uden apostrof. Altså således som Dansk Sprognævn anbefaler.

Tekst i tidsskriftet TENEN bør ikke være alt for svær at læse. En beregning af lixtal kan måske være til hjælp. Lix for denne webside er eksempelvis beregnet at være 44 = "Middel, dagblade og tidsskrifter".


Lidt info om bladets "sætteri" i perioden 7. årg. nr. 3 til-og-med 31. årg. nr. 3:

Bladets "sætteri" yder frivillige og ikke-honorerede ydelser i forbindelse med foreningen TENENs informations-, bog- og bladproduktion. Det drejer sig bla. om sandhedstjek, billedbehandling, layout og tekstsats. Dertil korrekturstyring, trykklargøring, trykkeri-bestilling og publikations-afhentning. Kalendersats og -færdigtryk med påskrevne modtageradresser. Plus medhjælp ved pakning af forsendelser. "Sætteriet" sørger for arkivering, backup og langtidsopbevaring af det digitale bladmateriale.

Derudover tilbyder "sætteriet" foreningen et internet websted med eget domænenavn og tilhørende webmaster-funktion inklusive mindre dokumentsamlinger helt uden omkostninger for foreningen. Naturligvis bidrages der også med informationer og henvisninger på foreningens FB-sted.

"Sætteriet" er privatejet og selvstyrende samt udfører tilsvarende opgaver i andre sammenhænge. "Sætteriet" og dets funktion indgår således ikke i foreningens bestyrelsesopgaver. Henvendelser til "sætteriet" kan fx ske via internetstedets webmaster.

Hvis "Sætteriet" skal være omfattet af tavshedspligt, skal der indgås speciel aftale herom.

Foreningen TENEN disponerer i øvrigt hverken over edb-grej eller -programmer.

Når der sendes materiale til bladets "sætteri" er det bedst:

  • at tekst og illustrationer er i adskilte filer.

  • at tekst og illustrationer sendes med ePost - gmail maximum er omkring 25 MB ad gangen.

  • at bruge tekst fil-format .rtf  (Rich Text Format = Words udvekslingsformat) - men .docx, .doc, .otf, .pages og .txt er også muligheder. Bemærk, at .pdf normalt ikke er brugbar. OBS. ingen billeder i teksten, tak!

  • at tekst er stave-kontrolleret, tomme linier fjernet og dobbelt-blanke elimineret.

  • at figur- og illustrationstekster er samlet i en gruppe for sig. Ligeså med noter, litteraturliste og henvisninger.

  • at billed fil-format er .tif, .jpg, .heic, .dng eller .psd - men andre formater går ofte også an. Bemærk, at billeder i Word-dokumenter og Powerpoint-præsentationer er ødelagte og ikke kan bruges.

  • at billeder har rigelig med pixler - til fotos bruges normalt opløsning 240 til 300 dpi.

  • at billeder har icc-farveprofil - smart-phones bruger ofte Display-P3 eller sRGB mens digitalkameraer bruger AdobeRGB eller sRGB - hvis der ingen er, så skønnes en passende.

  • at vektor-tegninger er i et format, som Adobe Illustrator holder af, fx .ai, .eps eller .pdf

Maskinskrevet tekst på papir, lysbilleder samt billeder fremkaldt på fotografisk papir er normalt ok ligesom vi kan affotografere ting og sager. Mail, Dropbox, WeTransfer, Flickr og Picasa er afprøvede muligheder. SD-kort og USB-nøgler kan (endnu) bruges. CD-rom, DVD, flash-cards, memory-sticks, hulkort, magnetbånd, floppydisk og disketter kan vi ikke læse.

Tidsskriftet korrekturlæses både faktuelt, fagligt og sprogligt ligesom internet-henvisninger tjekkes en ekstra gang. Korrekturlæsning sker som oftest i en pdf, der mailes til de faste korrekturlæsere; men afsluttende-korrektur og kontrol laves på en papirudskrift. Til orientering er her lidt yderligere om bladet TENENs korrektur og her er en vejledning med korrekturtegn og deres brug ved håndretning.

Stort set alle billeder i tidsskriftet TENEN bliver redigeret en smule - fx beskæring, opretning af styrtende linier, farvestik, kontrast, skarphed, retuchering osv. - så det ser “rigtigt” ud i sammenhæng med de øvrige billeder.

Tidsskriftet TENENs format er A5-hæfte, hvor artikler normalt sættes i to spalter á 58 mm med 5 mm imellem. Brødtekst sættes ofte med fonten ITC Garamond Light 10,6 / 11 pt. En optælling afslører, at en TENEN-side, hvor der udelukkende er normal brødtekst, indeholder omkring 3000 tegn. Der bruges ofte en blå farve som hedder Pantone Classic Blue, sRGB=51,85,139. Papiret hedder ColorCopy 100g. Der er normalt 24 sider (det er bestemt af tariffen for PP-porto).

program splash-screens

Tidsskriftet TENEN laves primo 2021 med Adobe programmerne Photoshop, Illustrator, InDesign og Acrobat, version CS5 Design Standard. Grejet er Apple Macintosh med henholdsvis macOS Big Sur 11.6 og macOS High Sierra 10.13.6. Epson A4 farveskanner. Plustek dias-skanner med SilverFast program. Sony ILCE6000 fotoudstyr med makro-, portræt- og zoom-objektiver. iPhoneX med dobbelt-kamera. Canon i-sensys A4 farve laserskriver til korrektur-brug. Apache2.4 web-server. Arbejdsgangen indeholder icc-farvestyring fra ende til anden - som regel "Adobe RGB (1998)".

Canon imagePRESS C650 hos Vester Kopi, Rødovre afdeling.

TENEN trykkes 4-farvet på en Canon imagePRESS C650 digital trykmaskine hos Vester Kopi, Rødovre afdeling. De har tre af den slags stående ved siden af hinanden. Trykkeriet og dets produktion er svanemærket og det aktuelle papir er FSC-mærket. Trykkeriet sørger for pligtaflevering. Vi afhenter normalt selv i trykkeriet.
 

Svanemærket

FL, aug. 2021
 

<- tilbage